Závod ke dnu

Režie: 
Vít Janeček
Producent: 
Pavel Plešák
, 2011, 82 min.

Rozvrácený život v průmyslových regionech na pozadí triumfu nadnárodních konkurencí. Průvodci po alternativách k převažující neoliberální rétorice – Václav Bělohradský, Jan Keller, Ilona Švihlíková a Tomáš Tožička – uvažují o ekonomické krizi a jejích důsledcích v lokální i globální perspektivě.